Ochrana soukromí

Následující informace jsme vytvořili proto seznámení s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí. Také abychom vám odpověděli na otázky, které vás často zajímají.

Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro společnost Top Fashion Models s.r.o., se sídlem Slunečná 229, 360 01, Otovice, IČO 04431758, DIČ CZ04431758, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 255226 (dále jen „Top Fashion Models“) velmi důležitá. Top Fashion Models aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU.